Smanjenje siromaštva kroz podršku start-up biznisa

Završena prva faza projekta »Smanjenje siromaštva kroz podršku start-up biznisa« koji se sprovodi na teritoriji grada Niša tako da će do kraja decembra biti sumirani rezultati drugog kruga, a finalni klijenti sa kojima će biti potpisani ugovori o donaciji, poznati i obavešteni već u prvoj polovini januara.

ENECA je u toku informativne kampanje od polovine avgusta do sredine septembra održala 27 sastanaka na kojima je podeljeno preko 550 prijavnih formulara. Od toga je na ENECA-inu adresu stiglo 248 prijava zainteresovanih kandidata, koje su prema već određenim pravilima i procedurama registrovane u projektnu bazu podataka. Socijalni i ekonomski kriterijumi su korišćeni da se napravi prva faza odabira koja je rezultirala ulaskom 154 potencijalna kandidata u drugi krug. Svi oni su u drugom krugu posećeni u svom životnom i radnom okruženju kako bi se potvrdili navodi iz prve prijave, ali i dodatno izvršila procena predloženih poslovnih ideja.

2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker