Novi projekat ENECA-e

Delegacija EU u Srbiji i ENECA su u maju 2012. potpisale ugovor o sprovođenju projekta „Ekonomsko osnaživanje kao sredstvo za integraciju izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika“. Ovaj projekat je sastavni deo celokupnog programa EU u okviru IPA programa za 2012. godinu.

Cilj projekta je doprinos implementaciji strategija za izbeglice, raseljena lica i povratnike kako bi se olakšala njihova integracija. Projekat će pružiti tehničku i finansijsku podršku ovoj grupi ljudi kao i njihovim porodicama, u njihovom ekonomskom osamostaljivanju u procesu integracije.

Vrednost projekta je 248.560,00 EUR a trajaće 20 meseci, pocev od 21.05.2012. do 20.01.2014. godine.

Tokom implementacije projekta, ENECA ce sarađivati sa lokalnim predstavnicima Komesarijata za izbeglice i lokalnim vlastima iz opština i gradova koji će biti uključeni u projekat.

U prvoj fazi realizacije projekta, biće potpisani sporazumi o saradnji sa gradovima/opštinama koje će biti uključene u projekat. Informativna kampanja sa nizom informativnih sastanaka prilikom kojih će zainteresovani biti obavešteni o načinu prijavljivanja za dobijanje podrške za ekonomsko osnaživanje počeće od avgusta 2012. Datumi i lokacije održavanja ovih sastanaka biće blagovremeno objavljeni na našem sajtu.

2012. ENECA, Prijezdina 6/2, Niš, 18000, Republic of Serbia
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker